صوت

مراسم شام تاسوعا محرم الحرام ۱۴۳۸

2

شام تاسوعا محرم الحرام ۱۴۳۸| دوشنبه ۹۵/۷/۱۹

سخنران : حضرت آیت الله استاد مهدی احدی
مداحی : کربلایی سعید قلی زاده
محل برگزاری : شهرستان بهارستان، نسیم شهر، میدان هفتم تیر، بوستان استاد شهریار، گلزار شهدای گمنام

سخنرانی

بخش اول : حضرت آیت الله استاد مهدی احدی

مداحی صوتی

بخش اول : کربلایی سعید قلی زاده

بخش دوم : کربلایی سعید قلی زاده

بخش سوم : کربلایی سعید قلی زاده

بخش چهارم : کربلایی سعید قلی زاده

مراسم شب تاسوعا محرم الحرام ۱۴۳۸

shabe-nohom-3

شب تاسوعا محرم الحرام ۱۴۳۸| دوشنبه ۹۵/۷/۱۹

سخنران : حضرت آیت الله استاد مهدی احدی
مداحی : کربلایی سعید قلی زاده
محل برگزاری : شهرستان بهارستان، نسیم شهر، میدان هفتم تیر، بوستان استاد شهریار، گلزار شهدای گمنام

سخنرانی

سخنرانی صوتی : حضرت آیت الله استاد مهدی احدی

سخنرانی تصویری : حضرت آیت الله  استاد مهدس احدی

مداحی صوتی

بخش اول : کربلایی سعید قلی زاده

بخش دوم : کربلایی سعید قلی زاده

بخش سوم : کربلایی سعید قلی زاده

بخش چهارم : کربلایی سعید قلی زاده

بخش پنجم : کربلایی سعید قلی زاده

بخش ششم : کربلایی سعید قلی زاده

بخش هفتم : کربلایی سعید قلی زاده

بخش هشتم : کربلایی سعید قلی زاده

بخش نهم: کربلایی سعید قلی زاده | روضه پایانی

مداحی تصویری

مداحی تصویری : کربلایی سعید قلی زاده

مراسم شب هشتم محرم الحرام ۱۴۳۸

شب هشتم محرم الحرام ۱۴۳۸| یک شنبه ۹۵/۷/۱۸

سخنران : حضرت آیت الله استاد مهدی احدی
مداحی : کربلایی سعید قلی زاده و کربلایی سجاد قربانی
محل برگزاری : شهرستان بهارستان، نسیم شهر، میدان هفتم تیر، بوستان استاد شهریار، گلزار شهدای گمنام

سخنرانی

سخنرانی صوتی : حضرت آیت الله استاد مهدی احدی

سخنرانی تصویری آیت الله استاد مهدی احدی

مداحی صوتی

بخش اول : کربلایی سجاد قربانی

بخش دوم : کربلایی سعید قلی زاده

مداحی تصویری

مداحی تصویری: کربلایی سعید قلی زاده و کربلایی سجاد قربانی

مراسم شب هفتم محرم الحرام ۱۴۳۸

t-6

شب هفتم محرم الحرام ۱۴۳۸| شنبه ۹۵/۷/۱۷

سخنران : حضرت آیت الله استاد مهدی احدی
مداحی : کربلایی سعید قلی زاده
محل برگزاری : شهرستان بهارستان، نسیم شهر، میدان هفتم تیر، بوستان استاد شهریار، گلزار شهدای گمنام

سخنرانی

بخش اول : حضرت آیت الله استاد مهدی احدی

مداحی صوتی

بخش اول : کربلایی سعید قلی زاده

بخش دوم : کربلایی سعید قلی زاده

بخش سوم : کربلایی سعید قلی زاده

بخش چهارم : کربلایی سعید قلی زاده

بخش پنجم : کربلایی سعید قلی زاده

بخش ششم : کربلایی سعید قلی زاده

مراسم شب ششم محرم الحرام ۱۴۳۸

_dsc5176

شب ششم محرم الحرام ۱۴۳۸| جمعه ۹۵/۷/۱۶

سخنران : حضرت آیت الله استاد مهدی احدی
مداحی : کربلایی سعید قلی زاده
محل برگزاری : شهرستان بهارستان، نسیم شهر، میدان هفتم تیر، بوستان استاد شهریار، گلزار شهدای گمنام

سخنرانی

سخنرانی صوتی : حضرت آیت الله استاد مهدی احدی

سخنرانی تصویری : آیت الله استاد مهدی احدی

مداحی صوتی

بخش اول : کربلایی سجاد قربانی

بخش دوم : کربلایی سجاد قربانی

بخش سوم : کربلایی سعید قلی زاده | شور

مداحی و روضه خوانی تصویری : کربلایی سجاد قربانی – کربلایی سعید قلی زاده

مراسم شیرخوارگان حسینی محرم الحرام ۱۴۳۸

_dsc6310

شیرخوارگان حسینی محرم الحرام ۱۴۳۸| جمعه ۹۵/۷/۱۶

سخنران : حضرت آیت الله استاد مهدی احدی
مداحی : کربلایی سعید قلی زاده | کربلایی مسلم علیزاده
محل برگزاری : شهرستان بهارستان، نسیم شهر، میدان هفتم تیر، بوستان استاد شهریار، گلزار شهدای گمنام

سخنرانی

سخنرانی صوتی حضرت آیت الله استاد مهدی احدی

سخنرانی تصویری حضرت آیت الله استاد مهدی احدی

مداحی صوتی

بخش اول : کربلایی سعید قلی زاده و کربلایی مسلم علیزاده | روضه

بخش دوم : کربلایی سعید قلی زاده و کربلایی مسلم علیزاده | مداحی

مداحی و روضه خوانی : سعید قلیزاده – مسلم علیزاده

مراسم شب پنجم محرم الحرام ۱۴۳۸

s-182

شب پنجم محرم الحرام ۱۴۳۸| پنج شنبه ۹۵/۷/۱۵

سخنران : حضرت آیت الله استاد مهدی احدی
مداحی : کربلایی سعید قلی زاده
محل برگزاری : شهرستان بهارستان، نسیم شهر، میدان هفتم تیر، بوستان استاد شهریار، گلزار شهدای گمنام

سخنرانی

سخنرانی صوتی : حضرت آیت الله استاد مهدی احدی

سخنرانی تصویری : حضرت آیت الله استاد مهدی احدی

مداحی صوتی

بخش اول : کربلایی سجاد قربانی | روضه

بخش دوم : کربلایی سعید قلی زاده

بخش سوم : کربلایی سعید قلی زاده

بخش چهارم : کربلایی سعید قلی زاده

بخش پنجم : کربلایی سعید قلی زاده | شور

روضه و مداحی تصویری: کربلایی سعید قلی زاده و کربلایی سجاد قربانی

مراسم شب چهارم محرم الحرام ۱۴۳۸

_dsc5360

شب چهارم محرم الحرام ۱۴۳۸| چهارشنبه ۹۵/۷/۱۴

سخنران : حضرت آیت الله استاد مهدی احدی
مداحی : کربلایی سعید قلی زاده
محل برگزاری : شهرستان بهارستان، نسیم شهر، میدان هفتم تیر، بوستان استاد شهریار، گلزار شهدای گمنام

سخنرانی

سخنرانی صوتی : حضرت آیت الله استاد مهدی احدی

سخنرانی تصویری : حضرت آیت الله استاد مهدی احدی

مداحی صوتی

بخش اول : کربلایی سعید قلی زاده | روضه

بخش دوم : کربلایی سعید قلی زاده

بخش سوم : کربلایی سعید قلی زاده

بخش چهارم : کربلایی سعید قلی زاده

بخش پنجم : کربلایی سعید قلی زاده

بخش ششم : کربلایی سعید قلی زاده | شور

بخش هفتم : کربلایی سعید قلی زاده | شور

مراسم شب سوم محرم الحرام ۱۴۳۸

_dsc5319

شب سوم محرم الحرام ۱۴۳۸| سه شنبه ۹۵/۷/۱۳

سخنران : حضرت آیت الله استاد مهدی احدی
مداحی : کربلایی سعید قلی زاده
محل برگزاری : شهرستان بهارستان، نسیم شهر، میدان هفتم تیر، بوستان استاد شهریار، گلزار شهدای گمنام نسیم شهر

سخنرانی

فایل صوتی سخنرانی حضرت آیت الله استاد مهدی احدی

فایل های تصویری سخنرانی حضرت آیت الله استاد مهدی احدی

مداحی صوتی

بخش اول : کربلایی سعید قلی زاده | روضه

بخش دوم : کربلایی سجاد قربانی | روضه

بخش سوم : کربلایی سعید قلی زاده

بخش چهارم : کربلایی سعید قلی زاده

مراسم شب دوم محرم الحرام ۱۴۳۸

_dsc5326

شب دوم محرم الحرام ۱۴۳۸ | دوشنبه ۹۵/۷/۱۲

سخنران : حضرت آیت الله استاد مهدی احدی
مداحی : کربلایی سعید قلی زاده ، کربلایی مسلم علیزاده
محل برگزاری : شهرستان بهارستان، نسیم شهر، میدان هفتم تیر، بوستان استاد شهریار، گلزار شهدای گمنام نسیم شهر

سخنرانی کامل

فایل صوتی سخنرانی حضرت آیت الله استاد مهدی احدی

فایل تصویری سخنرانی حضرت آیت الله استاد مهدی احدی

مداحی صوتی

بخش اول : کربلایی سعید قلی زاده | روضه

بخش دوم : کربلایی سعید قلی زاده

بخش سوم : کربلایی سعید قلی زاده

بخش چهارم : کربلایی سعید قلی زاده

بخش پنجم : کربلایی سعید قلی زاده

بخش ششم : کربلایی مسلم علیزاده

بخش هفتم : کربلایی سعید قلی زاده