خانه / چند رسانه ای / فیلم (page 2)

فیلم

شام عاشورا (شام غریبان) محرم ۱۳۹۴

شب یازدهم محرم الحرام ۱۴۳۷ | شنبه ۹۴/۸/۰۲ | شام عاشورا

سخنران : حجت الاسلام و المسلمین حسینی
مداحی : کربلایی سعید قلی زاده ، کربلایی سید جمال موسوی
محل برگزاری : مصلی امام خمینی (ره) نسیم شهر

سخنرانی

بخش اول : حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای حسینی

مداحی صوتی

بخش اول : کربلایی سعید قلی زاده | روضه

بخش دوم : کربلایی سعید قلی زاده | سینه زنی زمینه

بخش سوم : کربلایی سعید قلی زاده | سینه زنی زمینه

بخش چهارم : کربلایی سعید قلی زاده | سینه زنی واحد

بخش پنجم : کربلایی سعید قلی زاده | سینه زنی شور

بخش ششم : کربلایی سید جمال موسوی | سینه زنی شور

بخش هفتم : کربلایی سعید قلی زاده | سینه زنی شور ، ذکر آخر مراسم

شب عاشورا محرم ۱۳۹۴

شب عاشورا محرم الحرام ۱۴۳۷ | جمعه ۹۴/۸/۱ |روضه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام

سخنران : حجت الاسلام و المسلمین حسینی
مداحی : کربلایی سعید قلی زاده ، کربلایی سید جمال موسوی
محل برگزاری : مصلی امام خمینی (ره) نسیم شهر

سخنرانی

بخش اول : حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای حسینی

مداحی صوتی

بخش اول : کربلایی سعید قلی زاده | روضه

بخش دوم : کربلایی سعید قلی زاده | سینه زنی زمینه

بخش سوم : کربلایی سعید قلی زاده | سینه زنی زمینه

بخش چهارم : کربلایی سعید قلی زاده | سینه زنی واحد

بخش پنجم : کربلایی سعید قلی زاده | سینه زنی شور

بخش ششم : کربلایی سید جمال موسوی | سینه زنی شور

بخش هفتم : کربلایی سعید قلی زاده | سینه زنی شور ، ذکر آخر مراسم

شب تاسوعا محرم ۱۳۹۴

شب تاسوعا محرم الحرام ۱۴۳۷ | پنج شنبه ۹۴/۷/۳۰ | روضه حضرت عباس (علیه السلام)

سخنران : حجت الاسلام و المسلمین حسینی
مداحی : کربلایی سعید قلی زاده ، کربلایی سید جمال موسوی
محل برگزاری : مصلی امام خمینی (ره) نسیم شهر

سخنرانی

بخش اول : حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای حسینی

مداحی صوتی

بخش اول : کربلایی سعید قلی زاده | روضه

بخش دوم : کربلایی سعید قلی زاده | سینه زنی زمینه

بخش سوم : کربلایی سعید قلی زاده | سینه زنی زمینه

بخش چهارم : کربلایی سعید قلی زاده | سینه زنی واحد

بخش پنجم : کربلایی سعید قلی زاده | سینه زنی شور

بخش ششم : کربلایی سید جمال موسوی | سینه زنی شور

بخش هفتم : کربلایی سعید قلی زاده | سینه زنی شور ، ذکر آخر مراسم

شب هشتم محرم ۱۳۹۴

شب هشتم محرم الحرام ۱۴۳۷ | چهارشنبه ۹۴/۷/۲۹ | روضه حضرت علی اکبر علیه السلام

سخنران : حجت الاسلام و المسلمین حسینی
مداحی : کربلایی سعید قلی زاده ، کربلایی سید جمال موسوی
محل برگزاری : مصلی امام خمینی (ره) نسیم شهر

سخنرانی

بخش اول : حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای حسینی

مداحی صوتی

بخش اول : کربلایی سعید قلی زاده | روضه

بخش دوم : کربلایی سعید قلی زاده | سینه زنی زمینه

بخش سوم : کربلایی سعید قلی زاده | سینه زنی زمینه

بخش چهارم : کربلایی سعید قلی زاده | سینه زنی واحد

بخش پنجم : کربلایی سعید قلی زاده | سینه زنی شور

بخش ششم : کربلایی سید جمال موسوی | سینه زنی شور

بخش هفتم : کربلایی سعید قلی زاده | سینه زنی شور ، ذکر آخر مراسم

شب هفتم محرم ۱۳۹۴

شب هفتم محرم الحرام ۱۴۳۷ | سه شنبه ۹۴/۷/۲۸ |روضه حضرت علی اصغر علیه السلام

سخنران : حجت الاسلام و المسلمین حسینی
مداحی : کربلایی سعید قلی زاده ، کربلایی سید جمال موسوی
محل برگزاری : مصلی امام خمینی (ره) نسیم شهر

سخنرانی

بخش اول : حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای حسینی

مداحی صوتی

بخش اول : کربلایی سعید قلی زاده | روضه

بخش دوم : کربلایی سعید قلی زاده | سینه زنی زمینه

بخش سوم : کربلایی سعید قلی زاده | سینه زنی زمینه

بخش چهارم : کربلایی سعید قلی زاده | سینه زنی واحد

بخش پنجم : کربلایی سعید قلی زاده | سینه زنی شور

بخش ششم : کربلایی سید جمال موسوی | سینه زنی شور

بخش هفتم : کربلایی سعید قلی زاده | سینه زنی شور ، ذکر آخر مراسم

شب ششم محرم ۱۳۹۴

شب ششم محرم الحرام ۱۴۳۷ | دوشنبه ۹۴/۷/۲۷ | روضه حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام

سخنران : حجت الاسلام و المسلمین حسینی
مداحی : کربلایی سعید قلی زاده ، کربلایی سید جمال موسوی
محل برگزاری : مصلی امام خمینی (ره) نسیم شهر

سخنرانی

بخش اول : حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای حسینی

مداحی صوتی

بخش اول : کربلایی سعید قلی زاده | روضه

بخش دوم : کربلایی سعید قلی زاده | سینه زنی زمینه

بخش سوم : کربلایی سعید قلی زاده | سینه زنی زمینه

بخش چهارم : کربلایی سعید قلی زاده | سینه زنی واحد

بخش پنجم : کربلایی سعید قلی زاده | سینه زنی شور

بخش ششم : کربلایی سید جمال موسوی | سینه زنی شور

بخش هفتم : کربلایی سعید قلی زاده | سینه زنی شور ، ذکر آخر مراسم